„Powiatowe doradztwo zawodowe”

Zdjęcie

Realizator projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalny Ośrodek w Lublinie
Termin realizacji: 01.02.2011 – 31.10.2011

Cel

Wzrost poziomu edukacyjnego 200 osób w wieku 18-64 lat oraz wzrost wiedzy na temat korzyści płynących z formalnego kształcenia ustawicznego w województwie lubelskim.

Adresaci

Projekt adresowany jest do 200 osób dorosłych z wykształceniem max średnim (bez matury)  - (100 kobiet) w wieku 18-64l. (w tym nieuczących się osób w wieku 18-24l) zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, które zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Przewidziano udział 100 osób bezrobotnych, 80 nieaktywnych zawodowo i 20 pracujących.

Oferujemy

  • Doradztwo indywidualne (6 godzin)
    Na podstawie analizy cech charakteru, indywidualnych predyspozycji, sytuacji osobistej oraz zainteresowań każdy z uczestników wybierze optymalną dla siebie szkołę dla dorosłych.
  • Doradztwo grupowe (16 godzin)
    Jego celem jest przygotowanie do aktywności na rynku edukacyjnym i rynku pracy. Ma przekonać o słuszności podejmowania dokształcania i aktualizowania swoich kwalifikacji.
  • Nauka w szkole dla dorosłych za darmo (1 rok)
    100 BO rozpocznie naukę w wybranej szkole dla dorosłych- zostanie opłacony 1 rok pobytu BO w szkole

Kontakt

Agata Domańska
Koordynator projektu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Regionalny Ośrodek w Lublinie
ul. 1-go Maja 13, 20-410 Lublin
tel./fax: 81 532 64 70

Adres strony : http://www.powiatowedoradztwo.lublin.pl/

ZałącznikWielkość
Plakat [jpg]94.85 KB

Counter

  • Ilość odwiedzin: 19,205

© 2012 Powiat Puławski

Oceń Portal