Artykuły

 • Zdjęcie

  Na swój wizerunek pracujemy cały czas. W kontaktach z otoczeniem obowiązują pewne zasady, które warto znać.

 • Zdjęcie

  Aby nie zostać wykształconym bezrobotnym i zwiększyć swoją szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy po studiach trzeba przede wszystkim „praktykować i doświadczać”.

 • Zdjęcie

  Właściciele przedsiębiorstw często nie wiedzą o możliwościach uzyskania wsparcia oraz nie znają podstaw prawnych które dają korzyści z zatrudniania osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

 • Zdjęcie

  Przeglądając oferty pracy często pośród wymagań pracodawców kierowanych do potencjalnych pracowników pojawia się wymóg dotyczący wysokich umiejętności komunikacji interpersonalnej.

 • Zdjęcie

  Aby zwiększyć szanse na osiągnięcie założonego celu należy zaczynać działać z wizją celu, czyli końca. To, co robimy zawsze wydarza się bowiem dwa razy: najpierw w naszej głowie, a później na poziomie realnego doświadczenia.

 • Zdjęcie

  Coraz częściej można zaobserwować zmniejszenie roli tradycyjnego modelu zatrudnienia, które było charakterystyczne dla społeczeństwa fabrycznego opierającego się na umowie o pracę na czas nieokreślony. Model tradycyjnego zatrudnienia to wykonywanie pracy na podstawie bezterminowej umowy o pracę, w stałych godzinach, według powszechnie obowiązujących norm pracy, w siedzibie i pod nadzorem pracodawcy.

 • Zdjęcie

  Kto już studiuje ten wie, że studia sporo kosztują. Wiele osób rezygnuje z wymarzonej uczelni tylko dlatego, że ich nie stać na mieszkanie w oddalonej aglomeracji.

 • Zdjęcie

  Wielu przyszłych studentów zadaje pytanie – która uczelnia jest najlepsza? Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonuje obligatoryjnych ocen jakości kształcenia oraz formułuje opinie o wnioskach dotyczących uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

 • Zdjęcie

  Rozwój nowoczesnych technologii i zmiany w gospodarce sprawiają, że niektóre zawody giną, a inne się pojawiają.

 • Zdjęcie

  Znowelizowane prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wchodzą w życie wraz z nowym rokiem akademickim – 1 października 2011 roku.

Counter

 • Ilość odwiedzin: 18,730

© 2012 Powiat Puławski

Oceń Portal