Trzeba praktykować i doświadczać

Aby nie zostać wykształconym bezrobotnym i zwiększyć swoją szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy po studiach trzeba przede wszystkim „praktykować i doświadczać”. To znaczy że trzeba zdobywać doświadczenie zawodowe już w trakcie nauki, żeby w przyszłości móc pochwalić się pracodawcy kompetencjami i umiejętnościami zawodowymi. Faktem jest że coraz więcej absolwentów uczelni nie może znaleźć pracy po ukończeniu wymarzonego kierunku. Studiując administrację, pedagogikę czy kulturoznawstwo narażamy się na dużą konkurencję oraz próbę znalezienia pracy w obszarze gdzie rynek już jest nasycony osobami posiadającymi takie same kwalifikacje. Dla pracodawców przestał się liczyć tylko dyplom uczelni i posiadany tytuł. O wiele ważniejsze jest zdobyte doświadczenie zawodowe i odbyta praktyka zawodowa podczas studiów.

Nie chodzi o to żeby nie studiować np. pedagogiki ale ważne jest uświadomienie sobie, że ułatwienie startu zawodowego będzie zależało od praktycznie zdobytych umiejętności związanych z planowanym zawodem. Ciekawe praktyki, dorywcza praca lub działalność społeczna podnosi wartość studenta jako przyszłego pracownika oraz daje mu możliwość poznania specyfiki pracy w różnych instytucjach i z różnymi grupami odbiorców usług.

Dużą szansę na zwiększenie swojej atrakcyjności w oczach pracodawców daje udział w różnych projektach realizowanych na uczelniach, których adresatami są studenci. Wiele z tych projektów jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki takim projektom studenci mają możliwość odbywania praktyki w wybranych przez siebie organizacjach, w których w przyszłości chcieli by pracować. Jest to niepowtarzalna szansa zaprezentowania się pracodawcy z jak najlepszej strony i tym samym szansa na otrzymanie zatrudnienia po ukończeniu studiów. Odbycie stażu to również świetna okazja do sprawdzenia siebie w roli pracownika i zweryfikowanie tego czy pracę, którą sobie wymarzyliśmy chcemy faktycznie wykonywać. Czasem może się zdarzyć że teoria zdobyta podczas nauki nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym w większym stopniu zmusza uczelnie do wyposażenia studentów w umiejętności praktyczne nie tylko zaś w wiedzę przekazywaną podczas wykładów. Wybierając uczelnie warto zwrócić uwagę jaką posiada ofertę dotycząca możliwości odbycia praktyk zawodowych oraz z jakimi pracodawcami bądź instytucjami współpracuje. Istotne jest również wyposażenie pracowni tak aby student mógł poznać aktywną stronę swojego zawodu i miał możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z praktycznymi czynnościami zawodowymi.

Podczas studiów należy zadbać o możliwość sprawdzenia i rozszerzenia swoich umiejętności w praktyce. Jest to bowiem niezmiernie ważny element edukacji bez którego absolwentowi nawet najlepszego kierunku będzie bardzo trudno odnaleźć się na rynku pracy.

Ilona Wrótniak-Terlecka

Counter

  • Ilość odwiedzin: 18,889

© 2012 Powiat Puławski

Oceń Portal