Artykuły - Poszukiwanie pracy

 • Zdjęcie

  Na swój wizerunek pracujemy cały czas. W kontaktach z otoczeniem obowiązują pewne zasady, które warto znać.

 • Zdjęcie

  Aby nie zostać wykształconym bezrobotnym i zwiększyć swoją szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy po studiach trzeba przede wszystkim „praktykować i doświadczać”.

 • Zdjęcie

  Właściciele przedsiębiorstw często nie wiedzą o możliwościach uzyskania wsparcia oraz nie znają podstaw prawnych które dają korzyści z zatrudniania osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

 • Zdjęcie

  Zaczynając poszukiwania pracy należy uzbroić się w dużą dozę cierpliwości i optymizmu. Poszukiwanie pracy to także praca, nielicznym udaje się znaleźć zajęcie od razu.

 • Zdjęcie

  Około 7 tysięcy osób wzięło udział w VII Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się 30 marca w Puławach. Hasło tegorocznych Targów brzmiało "Mobilni na rynku pracy”.

 • Zdjęcie

  Ważne, żeby mieć kontrolę nad swoim życiem, liczyć na siebie, na własne umiejętności i zdolności, nie tylko polegać na szczęściu czy przypadku. Dobry plan działania to już połowa sukcesu. Więc - do dzieła!

 • Zdjęcie

  Większość z ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że podczas rozmowy jesteśmy obserwowani i oceniani. Posiadając taką świadomość stara się wywołać efekt, który pozwala zrealizować zamierzone cele np. uzyskanie zatrudnienia podczas rozmowy z pracodawcą.

 • Zdjęcie

  Poniższe informacje dotyczą podstawowych zasad rejestracji w Urzędzie Pracy oraz wynikających z tego obowiązków i uprawnień osoby zarejestrowanej. Na stronach internetowych urzędów dostępne są do pobrania wymagane oświadczenia. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędów Pracy.

 • Zdjęcie

  Ochotnicze Hufce Pracy są publiczną instytucją rynku pracy, realizującą zadania państwa w obszarze polityki społecznej oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia i bezrobotnych do 25 roku życia. OHP działają na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r.

  Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – w tym szczególne działania skierowane są do młodzieży defaworyzowanej, dotkniętej ubóstwem, bezrobociem, patologiami społecznymi.

 • Zdjęcie

  Żeby zwiększyć swoją szanse i dostać pracę ważne są dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne. Nazywa się nimi CV (życiorys zawodowy) i list motywacyjny.

Counter

 • Ilość odwiedzin: 19,332

© 2012 Powiat Puławski

Oceń Portal