Artykuły - Edukacja

 • Zdjęcie

  Aby nie zostać wykształconym bezrobotnym i zwiększyć swoją szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy po studiach trzeba przede wszystkim „praktykować i doświadczać”.

 • Zdjęcie

  Aby zwiększyć szanse na osiągnięcie założonego celu należy zaczynać działać z wizją celu, czyli końca. To, co robimy zawsze wydarza się bowiem dwa razy: najpierw w naszej głowie, a później na poziomie realnego doświadczenia.

 • Zdjęcie

  Kto już studiuje ten wie, że studia sporo kosztują. Wiele osób rezygnuje z wymarzonej uczelni tylko dlatego, że ich nie stać na mieszkanie w oddalonej aglomeracji.

 • Zdjęcie

  Wielu przyszłych studentów zadaje pytanie – która uczelnia jest najlepsza? Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonuje obligatoryjnych ocen jakości kształcenia oraz formułuje opinie o wnioskach dotyczących uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

 • Zdjęcie

  Znowelizowane prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wchodzą w życie wraz z nowym rokiem akademickim – 1 października 2011 roku.

 • Zdjęcie

  Około 7 tysięcy osób wzięło udział w VII Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się 30 marca w Puławach. Hasło tegorocznych Targów brzmiało "Mobilni na rynku pracy”.

 • Zdjęcie

  Ważne, żeby mieć kontrolę nad swoim życiem, liczyć na siebie, na własne umiejętności i zdolności, nie tylko polegać na szczęściu czy przypadku. Dobry plan działania to już połowa sukcesu. Więc - do dzieła!

 • Zdjęcie

  Przed podjęciem decyzji o składaniu dokumentów na wybrany kierunek studiów lub innej formy zdobycia kwalifikacji zawodowych warto zgromadzić informacje na temat stanowisk pracy i branż funkcjonujących w polskiej gospodarce. Zgromadzenie informacji pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jakie jest zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny, w której zamierzasz się kształcić. Jeśli na rynku jest tylko kilkaset wolnych stanowisk pracy dla przedstawicieli danego zawodu, powinieneś zdawać sobie z tego sprawę już na samy początku. Jeszcze ważniejsza będzie informacja, jeśli okaże się, że w danej branży lub zawodzie występuje duża nadwyżka pracowników posiadających takie same kwalifikacje zawodowe jak te, które ty planujesz uzyskać.

 • Zdjęcie

  Dick Larthop powiedział, że pracę dostają nie ci, którzy najwięcej wiedzą o tej pracy, lecz ci, którzy najwięcej wiedzą o tym jak dostaje się pracę.

  Współczesny absolwent starający się o prace, musi już podczas procesu rekrutacji przekonać swojego przyszłego pracodawcę, że jest właściwym i pod każdym względem idealnym kandydatem.

 • Zdjęcie

  Zadaniem doradcy zawodowego jest jak najszersze wykorzystanie wiedzy o zjawiskach występujących na rynku pracy w gospodarce i w świecie zawodów, aby jak najlepiej ukierunkować młodego człowieka i wskazać możliwości rozwoju.

Counter

 • Ilość odwiedzin: 22,294

© 2012 Powiat Puławski

Oceń Portal