Artykuły - Praca

 • Zdjęcie

  Na swój wizerunek pracujemy cały czas. W kontaktach z otoczeniem obowiązują pewne zasady, które warto znać.

 • Zdjęcie

  Aby nie zostać wykształconym bezrobotnym i zwiększyć swoją szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy po studiach trzeba przede wszystkim „praktykować i doświadczać”.

 • Zdjęcie

  Właściciele przedsiębiorstw często nie wiedzą o możliwościach uzyskania wsparcia oraz nie znają podstaw prawnych które dają korzyści z zatrudniania osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

 • Zdjęcie

  Przeglądając oferty pracy często pośród wymagań pracodawców kierowanych do potencjalnych pracowników pojawia się wymóg dotyczący wysokich umiejętności komunikacji interpersonalnej.

 • Zdjęcie

  Aby zwiększyć szanse na osiągnięcie założonego celu należy zaczynać działać z wizją celu, czyli końca. To, co robimy zawsze wydarza się bowiem dwa razy: najpierw w naszej głowie, a później na poziomie realnego doświadczenia.

 • Zdjęcie

  Coraz częściej można zaobserwować zmniejszenie roli tradycyjnego modelu zatrudnienia, które było charakterystyczne dla społeczeństwa fabrycznego opierającego się na umowie o pracę na czas nieokreślony. Model tradycyjnego zatrudnienia to wykonywanie pracy na podstawie bezterminowej umowy o pracę, w stałych godzinach, według powszechnie obowiązujących norm pracy, w siedzibie i pod nadzorem pracodawcy.

 • Zdjęcie

  Rozwój nowoczesnych technologii i zmiany w gospodarce sprawiają, że niektóre zawody giną, a inne się pojawiają.

 • Zdjęcie

  Podstawowym celem projektu badawczego była próba ustalenia czynników budujących mechanizmy decyzyjne osób studiujących na ostatnich latach studiów inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich, które kształtują ich sposoby postępowania w obszarze aktywności zawodowej i edukacji po ukończeniu bieżącego poziomu nauczania.

 • Zdjęcie

  Podjęcie pracy zawodowej przez osobę niepełnosprawna łączy się z koniecznością uzyskania wielu informacji zarówno o niej samej, jaki i o stanowisku, na którym ma pracować.

 • Zdjęcie

  Przed podjęciem decyzji o składaniu dokumentów na wybrany kierunek studiów lub innej formy zdobycia kwalifikacji zawodowych warto zgromadzić informacje na temat stanowisk pracy i branż funkcjonujących w polskiej gospodarce. Zgromadzenie informacji pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jakie jest zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny, w której zamierzasz się kształcić. Jeśli na rynku jest tylko kilkaset wolnych stanowisk pracy dla przedstawicieli danego zawodu, powinieneś zdawać sobie z tego sprawę już na samy początku. Jeszcze ważniejsza będzie informacja, jeśli okaże się, że w danej branży lub zawodzie występuje duża nadwyżka pracowników posiadających takie same kwalifikacje zawodowe jak te, które ty planujesz uzyskać.

Counter

 • Ilość odwiedzin: 18,792

© 2012 Powiat Puławski

Oceń Portal