Artykuły - Studia

 • Zdjęcie

  Kto już studiuje ten wie, że studia sporo kosztują. Wiele osób rezygnuje z wymarzonej uczelni tylko dlatego, że ich nie stać na mieszkanie w oddalonej aglomeracji.

 • Zdjęcie

  Wielu przyszłych studentów zadaje pytanie – która uczelnia jest najlepsza? Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonuje obligatoryjnych ocen jakości kształcenia oraz formułuje opinie o wnioskach dotyczących uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

 • Zdjęcie

  Znowelizowane prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wchodzą w życie wraz z nowym rokiem akademickim – 1 października 2011 roku.

 • Zdjęcie

  W Polsce istnieje ponad 100 kierunków studiów. Standardy nauczania na poszczególne kierunki określa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W standardach nauczania podane są przedmioty które są nauczane na danym kierunku , treści kształcenia, czas trwania studiów i wymiar praktyk. W standardach opisuje się też tzw. sylwetkę absolwenta, czyli umiejętności i predyspozycje do pracy.

  Warto zapoznać się z opisem kierunku który zamierzamy studiować zanim zdecydujemy się na określone studia.

 • Zdjęcie

  Od 2008 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach rządowego programu kierunków zamawianych dofinansowuje kształcenie studentów w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarki kraju: matematycznych, technicznych i przyrodniczych.  Analizy wykazują, że osoby wykształcone na tych specjalnościach będą wkrótce poszukiwane na rynku pracy, a ich kwalifikacje i wiedza zdobyta podczas studiów staną się nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju polskiej gospodarki.

Counter

 • Ilość odwiedzin: 20,119

© 2012 Powiat Puławski

Oceń Portal