Artykuły - Wirtualny Informator Maturzysty

 • Zdjęcie

  Zastanawiając się na wyborem zawodu i możliwościami wykonywania danego zawodu należy poznać definicje i terminologie związaną z pracą zawodową. Z niektórymi terminami spotykamy się na co dzień z innymi mamy rzadko do czynienia i na dodatek są różnie postrzegane. Dlatego celowe jest poznanie i wyjaśnienie niektórych definicji.

 • Zdjęcie

  Ludzie różnią się między sobą pod wieloma względami. Każdy człowiek inaczej czuje się w określonych warunkach i inaczej działa. Decydując się na wybór zawodu należy się nad tym zastanowić i wziąć pod uwagę preferencje naszego temperamentu.

 • Zdjęcie

  Ważne, żeby mieć kontrolę nad swoim życiem, liczyć na siebie, na własne umiejętności i zdolności, nie tylko polegać na szczęściu czy przypadku. Dobry plan działania to już połowa sukcesu. Więc - do dzieła!

 • Zdjęcie

  Podstawowym celem projektu badawczego była próba ustalenia czynników budujących mechanizmy decyzyjne osób studiujących na ostatnich latach studiów inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich, które kształtują ich sposoby postępowania w obszarze aktywności zawodowej i edukacji po ukończeniu bieżącego poziomu nauczania.

 • Zdjęcie

  Czyli niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

  W ramach projektu powstały multimedialne zasoby informacji zawodowej, które mogą być wykorzystywane w procesie planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej uczniów, przez doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli, a także samodzielnie przez uczniów i ich rodziców. Polecamy!

 • Zdjęcie

  Umiejętnością nazywamy czynności które człowiek wykonuje dobrze, natomiast zdolność to łatwość nabywania umiejętności. Najwyższy stopień rozwoju uzdolnień nazywamy talentem, który umożliwia twórcze wykonywanie jakiegoś działania. Zdolności decydują o kierunku osiągnięć zawodowych.

 • Zdjęcie

  Kim jesteś? to pytanie należy sobie zadać podczas podejmowania decyzji o dalszych planach edukacyjno – zawodowych. Czy jesteś kimś, kto zaledwie marzy o wielkiej karierze, czy kimś, kto myśli głębiej, trenuje ciężej, przygotowuje się lepiej i pracuje więcej, aby swoje marzenia zrealizować.

 • Zdjęcie

  Wykorzystaj swoja szansę, zdobądź nowy zawód - zostań szeregowym zawodowym!
  Wojskowe szkolnictwo zawodowe w 2011 roku.

  Prowadzona jest rekrutacja do następujących uczelni wojskowych:

  • Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
  • Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;
  • Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu;
  • Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
 • Zdjęcie

  W Polsce istnieje ponad 100 kierunków studiów. Standardy nauczania na poszczególne kierunki określa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W standardach nauczania podane są przedmioty które są nauczane na danym kierunku , treści kształcenia, czas trwania studiów i wymiar praktyk. W standardach opisuje się też tzw. sylwetkę absolwenta, czyli umiejętności i predyspozycje do pracy.

  Warto zapoznać się z opisem kierunku który zamierzamy studiować zanim zdecydujemy się na określone studia.

 • Zdjęcie

  Od 2008 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach rządowego programu kierunków zamawianych dofinansowuje kształcenie studentów w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarki kraju: matematycznych, technicznych i przyrodniczych.  Analizy wykazują, że osoby wykształcone na tych specjalnościach będą wkrótce poszukiwane na rynku pracy, a ich kwalifikacje i wiedza zdobyta podczas studiów staną się nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju polskiej gospodarki.

Counter

 • Ilość odwiedzin: 18,936

© 2012 Powiat Puławski

Oceń Portal