Międzyszkolny Ośrodek Kariery szansą na trafny wybór przyszłego zawodu

Powiat Puławski w partnerstwie z Ochotniczymi Hufcami Pracy Lubelską Wojewódzką Komendą realizuje projekt pn: ,,Międzyszkolny Ośrodek Kariery szansą na trafny wybór przyszłego zawodu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt zakłada utworzenie Międzyszkolnego Ośrodka Kariery oferującego dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Puławski i realizujących kształcenie ogólne zajęcia z doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego.
Ośrodek poprzez wykwalifikowanych doradców zawodowych zapewni młodzieży szczegółowe informacje na temat typów zawodów na rynku pracy, oferty szkoleniowej m. in. szkół wyższych, pomoc w określeniu indywidualnych predyspozycji i preferencji zawodowych. Młodzież będzie miała możliwość zdobycia umiejętności w zakresie m.in. technik autoprezentacji, sporządzania dokumentów przy poszukiwaniu zatrudnienia, metod poszukiwania pracy. Doradcy zawodowi przybliżą zainteresowanym zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości, zakładania własnej firmy oraz samozatrudnienia.

Ponadto młodzież będzie miała możliwość korzystania z materiałów z zakresu doradztwa zawodowego zgromadzonych w Ośrodku w formie książkowej i elektronicznej.

W celu realizacji projektu został utworzony także niniejszy portal edukacyjny o charakterze informacyjno – doradczym dostępny szerszej liczbie osób.

Zapraszamy do korzystania z informacji zgromadzonych na portalu oraz z oferty Młodzieżowego Ośrodka Kariery.

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Puławach
Al. Królewska 19, pokój 140
tel. 81 886 11 08

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Counter

  • Ilość odwiedzin: 18,738

© 2012 Powiat Puławski

Oceń Portal